Filters

Znaki nakazu to jedna z pięciu grup oznakowań według nowej normy PN-EN ISO 7010:2012.
Każdy znak charakteryzuje się kształtem niebieskiego koła,na którym widnieje biały piktogram.
Znaki nakazują pracownikowi czy też osobie z zewnątrz o obowiązku stosowania się do obowiazujących zasad bezpieczeństwa np. do nakazu używania środków ochrony indywidualnej w oznaczonej strefie.
Najbardziej popularne znaki oznaczają nakaz stosowania kamizelek odblaskowych, kasków ochronnych, obuwia ochronnego oraz okularów ochronnych.
Znaki nakazu ISO7010 - PDF (pobierz)