BAZA WIEDZY

 • Za co są odpowiedzialni właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków?
 • Kto odpowiada za oznakowanie ewakuacyjne i PPOŻ?
 • Czy właściciel budynku odpowiada za stan urządzeń pożarowych i gaśnic?
 • Czy w budynku są wymagane instrukcje postępowania na wypadek pożaru?
 • Czy wymagane jest posiadanie wyłączników przeciwpożarowych prądu?
 • Z czego wynika obowiązek posiadania gaśnic?
 • Jakie gaśnice zastosować?
 • Ile gaśnic zastosować na m2?
 • Czym są kategorie zagrożenia ludzi
 • Jakie są podstawowe typy gaśnic?
 • Co to jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?
 • Dla jakich obiektów wymaga się opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?
 • Co zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 • Kiedy i jak często trzeba aktualizować IBP?
 • Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?
 • Z czego wynika konieczność stosowania instalacji oświetlenia awaryjnego ?
 • W jakich pomieszczeniach należy stosować oświetlenie awaryjne?
 • W których drogach ewakuacyjnych jest wymagane stosowanie oświetlenia awaryjnego?
 • W jakich budynkach należy stosować oświetlenie awaryjne?
Aktualną normy dla znaków ewakuacyjnych i PPOŻ to - PN-EN-ISO 7010 oraz PN-EN-ISO 3864-1. Normy te zawierają grafikę oraz opisują znaczenie poszczególnych znaków, ich kolorystykę oraz określają zasady doboru wielkości znaku w zależności od odległości obserwacji. W sprzedaży są jeszcze znaki ze starych, wycofanych norm PN-N-01256-1 i PN-N-01256-2 ale nie są one rekomendowane i mogą być zakwestionowane przy odbiorze budynku.
 • Czy istnieją wymagania określające wielkość znaków?
 • Czy wielkość znaków można obliczyć?
 • Od czego zależy wielkość znaków?
 • Czy oświetlenie ma wpływ na dobór wielkości znaków?
 • Czy kąt obserwacji ma wpływ na czytelność oznakowania?
 • Co to jest fotoluminescencja?
 • Czy substancje fotoluminescencyjne są bezpieczne?
 • Gdzie są stosowane substancje fotoluminescencyjne?
 • Co to są klasy fotoluminescencji?
 • Gdzie stosować określone klasy znaków?
 • Jak oznakowana jest infrastruktura techniczna?
 • Podstawy prawne. Czy normy wciąż obowiązują?
 • Jak czytać tablice orientacyjne?
 • Czy kolor ma znaczenie?
 • Jakie regulacje prawne na temat apteczek obowiązują w Polsce?
 • Jakie są rodzaje apteczek wg norm DIN?
 • Co znajduje się na wyposażeniu apteczek?