Filters

Ważną grupą znaków zaliczanych do normy PN-EN ISO 7010:2012 są znaki ostrzegawcze.
Jako jedyna grupa wykonane są w formie trójkąta z żółtym tłem, czarnym piktogramem i obramowaniem.
Znaki ostrzegawcze przekazują głównie informacje o zagrożeniach występujących w środowisku pracy.
Piktogramy przedstawiają ostrzeżenie zarówno przed czynnikami fizycznymi, chemicznymi czy biologicznymi.
Znaki ostrzegawcze ISO7010 - PDF (pobierz)