Filters

Istotną grupą znaków z normy PN-EN ISO 7010:2012 są znaki zakazu.
Cechą charakterystyczną tej grupy jest białe tło z czarnym piktogramem w czerwonym okręgu przekreślonym prostą czerwoną linią.
Obszerna grupa oznaczeń przekazująca informacje o zakazie wstępu do danej strefy, a także o zakazie wykonywania danych czynności (np. zakazie umieszczania ciężkich przedmiotów) czy też zakazie korzystania z danych urządzeń podczas wyjątkowych sytuacji (np. zakaz używania windy podczas pożaru).
Najbardziej popularne znaki oznaczają zakaz palenia, zakaz przejścia czy zakaz używania otwartego ognia.
Znaki zakazu ISO7010 - PDF (pobierz)