Jak prawidłowo dobrać wielkość znaków ewakuacyjnych?

Jak prawidłowo dobrać wielkość znaków ewakuacyjnych?   

Ocena rozpoznawalności elementów graficznych symboli jest złożonym zadaniem. Różne czynniki i warunki wpływają na rozpoznawalność:

  • wielkość elementów graficznych symboli i ich części w ramach kształtu geometrycznego znaku bezpieczeństwa;
  • czy znak bezpieczeństwa jest oświetlony zewnętrznie czy wewnętrznie i jakie materiały zostały zastosowane;
  • jasność, kontrast luminancji lub kontrast między symbolami graficznymi i tłem w geometrycznym kształcie znaku bezpieczeństwa;
  • warunki oświetlenia;
  • kąt obserwacji;
  • ostrość wzroku zamierzonej populacji użytkowników - czy to normalnie widzących (normalna ostrość wzroku), czy noszących soczewki korekcyjne lub posiadające zaburzenia wzroku;
  • znajomość przedstawionego obiektu lub kształtu.

Według normy ISO 3864-1, widoczność znaku jest zależna od odległości obserwacji do obliczenia tej zależności stosuje się wzór l = z0 x h
gdzie h oznacza wysokość znaku, l maksymalną odległość by prawidłowo odczytać znak wartość Z0 może wahać dla różnych użytkowników, rodzaju oświetlenia oraz między różnymi znakami bezpieczeństwa. Jeśli nie jest znana inna wartość należy stosować ogólną wartość z0 = 60.
W warunkach słabego oświetlenia, takich jak oświetlenie przez oświetlenie awaryjne, z0 należy pomnożyć przez współczynnik 0,5 czyli z0 = 30

Poniżej rysunek ilustrujący zależność wielkości znaku widocznego na wprost od odległości obserwacji