Filtr

Znaki nakazu to jedna z pięciu grup oznakowań według nowej normy PN-EN ISO 7010:2012.
Każdy znak charakteryzuje się kształtem niebieskiego koła,na którym widnieje biały piktogram.
Znaki nakazują pracownikowi czy też osobie z zewnątrz o obowiązku stosowania się do obowiazujących zasad bezpieczeństwa np. do nakazu używania środków ochrony indywidualnej w oznaczonej strefie.
Najbardziej popularne znaki oznaczają nakaz stosowania kamizelek odblaskowych, kasków ochronnych, obuwia ochronnego oraz okularów ochronnych.
Znaki nakazu ISO7010 - PDF (pobierz)

W przypadku konieczności użytkowania określonych środków bezpieczeństwa, przede wszystkim w celu ochrony zdrowia osób przebywających na danym terenie, niezbędnym elementem wyposażenia takiego wnętrza będą znaki nakazu do zakładu pracy, a także stosowane w biurze. Takich możliwości może być wiele, a dotyczą one chociażby ochrony oczu czy słuchu.

Zasadniczo przygotowaliśmy dwa główne typy znaków nakazu stosowanych w biurze oraz w zakładach pracy - są to piktogramy informacyjne BHP, a także oznaczenia, na których oprócz rysunku umieszczony został również czytelny napis. Wszystkie z nich są zgodne z normą PN-EN ISO 7010:2012.