Filters

Obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące znaków ochrony przeciwpożarowej zawarto w normie PN-EN ISO 7010:2012Poprzednie wymagania zawarte w normie PN-92/N-01256/01, zostały wycofane przez Komitet Techniczny PKN pod koniec 2013 roku (nie jest wymagana wymiana starych znaków). Norma PN-N-01256-4:1997  - "Znaki bezpieczeństwa -- Techniczne środki przeciwpożarowe" jest normą aktualną. Dodatkowo, celem oznakowania drogi pożarowej oraz technicznych środków przeciwpożarowych stosuje się znaki uzupełniające oraz znaki zakazu.