Filtr

Ważną grupą znaków zaliczanych do normy PN-EN ISO 7010:2012 są znaki ostrzegawcze.
Jako jedyna grupa wykonane są w formie trójkąta z żółtym tłem, czarnym piktogramem i obramowaniem.
Znaki ostrzegawcze przekazują głównie informacje o zagrożeniach występujących w środowisku pracy.
Piktogramy przedstawiają ostrzeżenie zarówno przed czynnikami fizycznymi, chemicznymi czy biologicznymi.
Znaki ostrzegawcze ISO7010 - PDF (pobierz)

Wśród istotnych oznaczeń informujących o niebezpieczeństwach na terenie zakładu pracy często wykorzystywane są znaki ostrzegawcze BHP. Dzięki ich zastosowaniu można ostrzec pracowników o możliwych zagrożeniach, w tym chociażby niskiej temperaturze, materiałach radioaktywnych czy śliskiej powierzchni.

Dostosowując je do warunków, można wybrać piktogramy ostrzegawcze, które będą dostępne w wielu rozmiarach, ale także w kilku typach, chociażby jako nalepka lub umieszczane na płytce samoprzylepnej. Ze względu na swoją wagę w zapewnianiu bezpieczeństwa, są one jako jedyne spośród standardowo wykorzystywanych znaków wykonywane w formie trójkąta.