Filtr

Istotną grupą znaków z normy PN-EN ISO 7010:2012 są znaki zakazu.
Cechą charakterystyczną tej grupy jest białe tło z czarnym piktogramem w czerwonym okręgu przekreślonym prostą czerwoną linią.
Obszerna grupa oznaczeń przekazująca informacje o zakazie wstępu do danej strefy, a także o zakazie wykonywania danych czynności (np. zakazie umieszczania ciężkich przedmiotów) czy też zakazie korzystania z danych urządzeń podczas wyjątkowych sytuacji (np. zakaz używania windy podczas pożaru).
Najbardziej popularne znaki oznaczają zakaz palenia, zakaz przejścia czy zakaz używania otwartego ognia.
Znaki zakazu ISO7010 - PDF (pobierz) 

Do najważniejszej grupy oznaczeń wpływających na bezpieczeństwo należą znaki zakazu do firmy, zakładu pracy, a także wielu innych pomieszczeń. W ten sposób przekazywana jest informacja, że nie wolno wejść do jakiegoś pomieszczenia, korzystać z pewnych sprzętów, a także wykonywać czynności, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo czy komfort przebywających w nich osób.

Wszystkie oferowane piktogramy zakazu BHP są wykonywane zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012, a łączy te wszystkie znaki wykonanie w czerwonym okręgu z przekreśleniem w takim samym kolorze na białym tle. Dotyczą one chociażby ograniczeń w zakresie palenia, dotykania przedmiotów czy używania telefonów komórkowych.