Filtr

Zgodnie z § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
Pracodawca jest obowiązany opracować i udostępnić pracownikom, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, 

instrukcje stanowiskowe dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi

  • zagrożeniami zdrowia pracowników
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
  • postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia
  • udzielania pierwszej pomocy

Każdy pracownik w swobodny sposób powinien mieć dostęp do najważniejszych informacji w zakresie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, a takie dane udostępniane są poprzez instrukcje BHP dla pracowników. Obejmują one chociażby informacje przeciwpożarowe dla różnych typów obiektów, a także szczegółowe wskazania, jak obsługiwać różne maszyny czy urządzenia.

Możemy także zapewnić instrukcje przeciwpożarowe, które są wykonane nie tylko w języku polskim, ale także w angielskim, dotyczące również mycia rąk czy pierwszej pomocy. Wszystkie te dokumenty są opracowywane i wykonywane w oparciu o szczegółowe przepisy, które w tej sprawie zostały stworzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.