Normy dotyczące oznakowania - które normy są aktualne?

Aktualną normy dla znaków ewakuacyjnych i PPOŻ to - PN-EN-ISO 7010 oraz PN-EN-ISO 3864-1 Normy te zawierają grafikę oraz opisują znaczenie poszczególnych znaków, ich kolorystykę oraz określają zasady doboru wielkości znaku w zależności od odległości obserwacji. W sprzedaży są jeszcze znaki ze starych, wycofanych norm PN-N-01256-1 i PN-N-01256-2 ale nie są one rekomendowane i mogą być zakwestionowane przy odbiorze budynku.