Apteczki i BHP

Apteczki pierwszej pomocy - regulacje prawne w Polsce.

Prawne regulacje odnoszące się do zapewnienia dostępu do środków pierwszej pomocy w ramach obowiązujących w Polsce przepisów BHP określa ustawa Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650.

Ustawa nakłada obowiązek zapewnienia w miejscach pracy niezbędnych środków do udzielenia pierwszej pomocy.

Ustawa ta mówi, że „ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.”

Apteczki znormalizowane wg DIN.

Obecnie nie istnieją polskie normy odnoszące się do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, dlatego w celu standaryzacji stosuje się niemieckie normy DIN.

Normy te zgodne są z obowiązującymi wymogami Unii Europejskiej. Definiują one zawartość oraz jakość wyposażenia apteczek w zależności od zakresu zastosowania.

DIN 13164 – to norma określająca wyposażenie apteczek do stosowania w pojazdach komunikacyjnych.

DIN 13167 – norma opracowana dla pojazdów jednośladowych (motocykli).

DIN 13157 – tak zwana przemysłowa norma określająca skład apteczek niezbędny przy udzielaniu pierwszej pomocy na terenie zakładów pracy, szkół, miejsc użyteczności publicznej itp.

DIN 13169 – jest rozszerzeniem składu wg DIN 13157 i jest przeznaczona dla większej liczby osób

Wyposażenie apteczek.

Element wyposażenia apteczki

Ilość wymagana przez normę DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

13167

13164

13157

13169

Przylepiec DIN 13019 - A (5m x 2,5 cm)

1

1

1

2

Plaster DIN 13019 - E (10 x 6 cm)

4

4

8

16

Opatrunek na opuszki palców

2

2

4

8

Opatrunek na palec (12 x 2 cm)

2

2

4

8

Plaster z opatrunkiem (1,9 x 7,2 cm)

2

2

4

8

Plaster z opatrunkiem (2,5 x 7,2 cm)

4

4

8

16

Opatrunek indywidualny DIN 13151 - K (6 x 8 cm)

-

1

1

2

Opatrunek indywidualny DIN 13151 - M (8 x 10 cm)

1

2

3

6

Opatrunek indywidualny DIN 13151 - G (10 x 12 cm)

1

1

1

2

Chusta opatrunkowa DIN 13152 - BR (40 x 60cm)

-

1

-

-

Chusta opatrunkowa DIN 13152 - A (60 x 80cm)

1

1

1

2

Kompres (10 x 10cm)

-

6

6

12

Kompres na oko (min. 5 x 7 cm)

-

-

2

4

Kompres zimny (min. 200 cm2)

-

-

1

2

Koc ratunkowy 160 x 210 cm

-

1

1

2

Opaska elastyczna DIN 61634 - FB 6 (4m x 6cm)

-

2

2

4

Opaska elastyczna DIN 61634 - FB 8 (4m x 8cm)

-

3

2

4

Chusta trójkątna DIN 13168 - D

-

2

2

4

Nożyczki DIN 58279 - A (14,5 cm)

1

1

-

-

Nożyczki DIN 58279 - B (19 cm)

-

-

1

1

Torebka foliowa (min. 30 x 40 cm)

-

-

2

4

Chusta z flizeliny (min. 20 x 30 cm)

-

-

5

10

Rękawice jednorazowe EN 455

4

4

4

8

Chusteczka wilgotna do czyszczenia skóry

2

2

-

-

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

1

1

1

1

Spis zawartości

1

1

1

1