Filtr

Znaki przeciwpożarowe mają na celu ostrzeganie pracowników i gości o zagrożeniach pożarowych, przekazywanie instrukcji lub informacji dotyczących bezpieczeństwa. Niezbędne jest dostarczenie jasnych i zwięzłych instrukcji dotyczących działań, jakie należy podjąć w przypadku pożaru. Oferujemy szeroką gamę znaków na drzwi, znaków gaśniczych, znaków wyjścia i tablic świecących w ciemności zapewniających dobrą widoczność w warunkach słabego oświetlenia.

Obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące znaków ochrony przeciwpożarowej zawarto w normie PN-EN ISO 7010:2012Poprzednie wymagania zawarte w normie PN-92/N-01256/01, zostały wycofane przez Komitet Techniczny PKN pod koniec 2013 roku (nie jest wymagana wymiana starych znaków). Norma PN-N-01256-4:1997  - "Znaki bezpieczeństwa -- Techniczne środki przeciwpożarowe" jest normą aktualną. Dodatkowo, celem oznakowania drogi pożarowej oraz technicznych środków przeciwpożarowych stosuje się znaki uzupełniające oraz znaki zakazu.

Bardzo ważną kwestią dla zachowania bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia ogniowego są instrukcje przeciwpożarowe. W ten sposób oznaczane są zarówno drogi pożarowe, ułatwiające szybki i bezpieczny sposób opuszczania budynku, a także oznaczenie technicznych środków przeciwpożarowych, ułatwiających walkę z poważnym zagrożeniem.

Wszystkie dostępne w naszej ofercie znaki przeciwpożarowe są zgodne z normą PN-EN ISO 7010:2012, która reguluje zasady ich tworzenia oraz umieszczania. Instrukcje ppoż tworzone w różnych formach: na sklejce, w ramkach, a także w formie 3D. Dzięki zastosowanej technice fotoluminescencyjnej są one dobrze widoczne z większej odległości, a przede wszystkim również w ciemności.