Gwarancja: 12 miesiące
Producent: BOLD

Numer referencyjny: T002

Nazwa: Ogłoszenie BIOZ

Funkcja: Ogłoszenie zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 pobierz

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042 pobierz

Opis: Ogłoszenie ma kształt prostokąta o wymiarach 70 cm x 50 cm. Umieszcza się go na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogłoszenie, zawiera:

  • przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,
  • maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
  • informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

KARTA INFORMACYJNA pobierz


Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...