Gwarancja: 12 miesiące
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Producent: BOLD

KARTA INFORMACYJNA pobierz

Nazwa: Tablica informacyjna budowy
Funkcja: Tablica informacyjna zawierające dane dotyczące prowadzonych robót budowlanych.

Tablica informacyjna zawiera:
1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,
4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
a) kierownika budowy,
b) kierowników robót,
c) inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) projektantów,
6) numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,
7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.


Opis: Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm.
Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru
żółtego, literami i cyframi koloru czarnego,o wysokości co najmniej 4 cm.
Umieszczenie: Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu
do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 pobierz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia. Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042 pobierz

.

Instrukcja montażu

Na zamówienie dostępna wersja z logotypem

Tablica informacyjna budowy z reklamą

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...