OZNAKOWANIE OBSZARÓW WODNYCH

Oznakowanei obszarów wodnych

Sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu,

nakazu oraz znaków informacyjnych i flag określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 6.03.2012 roku (LINK)


Rozporządzenie określa: sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

Miejsca, w których kąpiel jest niedozwolona lub niebezpieczna, w szczególności przy śluzach, mostach, budowlach

wodnych, na szlakach żeglownych, oznacza się odpowiednim znakiem zakazu, nakazu lub znakiem informacyjnym.

Obszary wodne objęte zakazem kąpieli oznacza się, w szczególności przy dojściach i dojazdach do obszaru wodnego, odpowiednimi znakami określającymi przyczynę zakazu.


Rozporządzenie ustala okrągłe znaki zakazu o średnicy 40 cm

1) A-1 – znak „kąpiel zabroniona”;

2) A-2 – znak „kąpiel zabroniona – szlak żeglowny”;

3) A-3 – znak „kąpiel zabroniona – most”;

4) A-4 – znak „kąpiel zabroniona – spiętrzenie wody”;

5) A-5 – znak „kąpiel zabroniona – woda skażona”;

6) A-6 – znak „kąpiel zabroniona – woda pitna”;

7) A-7 – znak „kąpiel zabroniona – hodowla ryb”;

8) A-8 – znak „skakanie do wody zabronione”.


Rozporządzenie ustala okrągłe znaki nakazu o średnicy 40 cm

1) B-1 – znak „nakaz zakładania kamizelek ratunkowych”;

2) B-2 – znak „nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”.

Znaki zakazu oraz nakazu obowiązują w odległości podanej na obrzeżu znaku, liczonej w metrach w jedną i drugą

stronę od znaku. Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości, obowiązuje on na obszarze wodnym w zasięgu wzroku.


Rozporządzenie ustala również się znaki informacyjne:

Znaki informacyjne mają kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm lub prostokąta o wymiarach 80 x 60 cm.

1) C-1 – znak „wiry”;

2) C-2 – znak „niebezpieczna głębokość wody”;

3) C-3 – znak „nagły uskok”;

4) C-4 – znak „pale”;

5) C-5 – znak „skały podwodne”;

6) C-6 – znak „kamieniste dno”;

7) C-7 – znak „sieci rybackie”;

8) C-8 – znak „wodorosty”;

9) C-9 – znak „zimna woda”;

10) C-10 – znak „plaża strzeżona”;

11) C-11 – znak „punkt medyczny”;

12) C-12 – znak „telefon”.

Sortuj według:
Wyświetl po produktów