B-02 Znak nakazu ustawicznego nadzoru nad dziećmi - 400x400cm - 75,00 zł netto

zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku


Dostępne wymiary lica:
Lico 40x40 cm -  75,00 zł netto


OPIS

Wzór znaku zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych.

Znaki pionowe oraz uchwyty  zostały wykonane z blachy stalowej malowanej na kolor szary,

Lico znaków wykonane jest z folii odblaskowej EGP I generacji firmy 3M.
Rura jest wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o srednicy 48 mm, rury zakończone zaślepką z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. komplet stanowia dwie rury o długosci 1800 mm łączone na wcisk. Rurki posiadają specjalne wgłębienia zapobiegające obracaniu i rozkładaniu. Podział rury na dwie części umożliwia przystępną cenowo wysyłkę i możliwość transportu większością popularnych samochodów.

Uchwyty prostopadły i równoległy są wykonane z ocynkowanej stali. Głównym elementem jest stalowa ocynkowana ogniowo rura o srednicy 48 mm, rury są zakończone zaślepką z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.


Dostępne  elementy montażowe:

  • Uchwyty mocujace do rury - 16 zl komplet (2 sztuki)
  • Rura składana - komplet stanowią dwie rury składane teleskopowe - łacznie 3500 mm (2x1800 mm) - 134 zł netto komplet
  • Uchwyt prostopadły - 99 zł netto
  • Uchwyt równoległy - 99 zł netto

Uchwyt_rownolegly_do_znaku_drogowego  Uchwyt_prostopadły_do_znaku_drogowegoRury do znaków  Uchwyt mocujący do znaków


GWARANCJA
Gwarancja na znaki pionowe wynosi 5 lat (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych)


Znaki drogowe montaż

Sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu,

nakazu oraz znaków informacyjnych i flag określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 6.03.2012 roku (LINK)


Rozporządzenie określa: sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

Miejsca, w których kąpiel jest niedozwolona lub niebezpieczna, w szczególności przy śluzach, mostach, budowlach

wodnych, na szlakach żeglownych, oznacza się odpowiednim znakiem zakazu, nakazu lub znakiem informacyjnym.

Obszary wodne objęte zakazem kąpieli oznacza się, w szczególności przy dojściach i dojazdach do obszaru wodnego, odpowiednimi znakami określającymi przyczynę zakazu.

Rozporządzenie ustala okrągłe znaki zakazu o średnicy 40 cm


Rozporządzenie ustala okrągłe znaki nakazu o średnicy 40 cm

1) B-1 – znak „nakaz zakładania kamizelek ratunkowych”;

2) B-2 – znak „nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”.

Znaki zakazu oraz nakazu obowiązują w odległości podanej na obrzeżu znaku, liczonej w metrach w jedną i drugą

stronę od znaku. Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości, obowiązuje on na obszarze wodnym w zasięgu wzroku.


Polecamy